Minőség

Megyei feladatot ellátó könyvtárként, a jogszabályoknak megfelelően, támogatjuk és segítjük a megye könyvtárainak magas szakmai színvonalú munkáját.

A Békés Megyei Könyvtárban 2015-ben a minőségirányítási tanács megalakulásával, céljainak és feladatainak kijelölésével elkezdődött a minőségirányítási rendszer bevezetése. A KSZR munkacsoport tagjai is teljes körű minőségirányítási szemlélettel és hozzáállással látják el feladataikat.

 

A KSZR keretén belül meghatározott céljaink:

- A kistelepüléseken élők részére teljes körű könyvtári szolgáltatás igénybevételének biztosítása.

- Az információhoz való jutás egyenlő esélyének megteremtése.

- Helyi identitás megőrzésének segítése.

- Digitális írás és -olvasástudás megszerzésének biztosítása.

- Korszerűen felszerelt, használói igényeknek megfelelő könyvtári terek kialakítása.

- A kistelepüléseken élők munkavállalásának segítése – a munkavállalási képesség megújítása a szociális és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.

- Egész életen át tartó tanulás támogatása.

 

Küldetésünknek tekintjük a kistelepüléseken élők életminőségének javítását.

Ennek érdekében, a kultúrához való hozzáférés akadályainak elhárításán, a kulturális ellátás minőségi szintjének emelésén

dolgozunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük a kulturális közösségfejlesztést, a közösségépítést, az összefogást a helyi

társadalom és gazdaság fejlődéséért.